Επιχειρήσεις

Είναι σημαντικό για τον κάθε εργοδότη να προσφέρει ελκυστικά πακέτα αμοιβών στους εργαζομένους του όπου θα αυξάνουν τα κίνητρα και την παραγωγικότητά τους. Αδιαμφησβήτητα, οι εταιρείες που θεωρούν έμπρακτα τον εργοδοτούμενο σαν περιουσιακό στοιχείο και όχι σαν υποχρέωση κερδίζουν την εμπιστοσύνη και κτίζουν μακροχρόνιες σχέσεις με αποτέλεσμα να επηρεάζεται θετικά το εργασιακό κλίμα και να αναδεικνύεται το κοινωνικό πρόσωπο της εταιρείας.

Για την διασφάλιση των πιο πάνω η δημιουργία ομαδικών προγραμμάτων ασφάλισης είναι απαραίτητη και παρέχεται σε 3 τρεις τομείς:

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Εξασφαλίζει τις συνταξιοδοτικές ανάγκες των εργαζομένων δημιουργώντας ένα επιπλέον εισόδημα για τη συνταξιοδότησή τους. Η συνεισφορά στο ταμείο γίνεται και από τα δύο μέλη και ο εργαζόμενος έχει την δυνατότητα να επενδύσει βάση του προσωπικού του επενδυτικού προφίλ.

ΥΓΕΙΑ

Το πρόγραμμα υγείας παρέχει στον εργαζόμενο προστασία καλύπτοντας μεγάλα και δαπανηρά ιατρικά έξοδα. Προσφέρει επιλογές στο ύψος της κάλυψης παρέχοντας ενδο-νοσοκομειακή αποζημίωση για τα περιστατικά που χρήζουν νοσηλεία και  εξω-νοσοκομειακή περίθαλψη για τις επισκέψεις σε ιατρό.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Προσφέρει ασφαλιστική προστασία σε περίπτωση απώλειας ζωής στα μέλη του προσωπικού είτε αυτό προκληθεί από ατύχημα είτε από οποιανδήποτε αιτία. Σκοπός του σχεδίου είναι η διατήρηση του βιοτικού επιπέδου της οικογένειας του εργαζομένου και η ομαλή επαναφορά της εταιρείας στον κύκλο εργασιών.

Πάρτε Προσφορά

.

Copyright © 2024 Christos Themistocleous Insurance Consultant - Web design by OSCY - Powered by Oscy