Ασφάλειες Ζωής

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΖΩΗΣ

Η ζωή είναι γεμάτη από απρόβλεπτα γεγονότα και τα γεγονότα αυτά μπορεί να χτυπήσουν την πόρτα καθενός. Σκοπός λοιπόν των ασφαλίσεων ζωής είναι να διασφαλίσει την οικονομική αξία ενός ανθρώπου που παράγει εισόδημα και να ελαχιστοποιήσει τις οικονομικές ζημιές σε περίπτωση απώλειας ζωής ή ανικανότητας για εργασία. Το αγαθό αυτό εξασφαλίζει στον κάθε οικογενειάρχη που έχει εξαρτώμενα και εκκρεμές οφειλές την ισορροπία στον οικογενειακό οικονομικό προγραμματισμό.

Τι είναι η Ασφάλεια Ζωής

Η ασφάλεια ζωής είναι μια σύμβαση μεταξύ του συμβαλλόμενου και της ασφαλιστικής εταιρείας που σκοπό έχει την οικονομική αποκατάσταση στην οικογένεια του ασφαλισμένου σε περίπτωση θανάτου ή ανικανότητας για εργασία από την έλευση ενός απρόοπτου γεγονότος.

Η ανάγκη για ασφάλεια ζωής προκύπτει από το αίσθημα ευθύνης και αγάπης του κάθε ανθρώπου με εξαρτώμενα και εκκρεμής οφειλές. Είναι μια έμπρακτη απόδειξη ότι μεριμνάτε για το βιοτικό επίπεδο και το μέλλον των ανθρώπων που αγαπάτε και εξαρτώνται οικονομικά από εσάς.

Πως λειτουργεί το πρόγραμμα

Η επιλογή του ύψους της κάλυψης γίνεται ανάλογα με βάση το προφίλ του ασφαλισμένου.

Η επιλογή του προγράμματος γίνεται με βάση τις ανάγκες και τις οικονομικές δυνατότητες του ασφαλισμένου.

Δυνατότητα προσθήκης πρόσθετων ωφελημάτων.

Ο ασφαλισμένος κατά τη διάρκεια του συμβολαίου έχει την δυνατότητα να ρευστοποιήσει ολόκληρο ή μέρος του διαθέσιμου επενδυόμενου ποσού.

Σε περίπτωση απώλειας ζωής τότε το συμβόλαιο ενεργοποιείται και το ασφαλισμένο ποσό καταβάλλεται στην οικογένεια του ασφαλισμένου χωρίς φορολογικές περικοπές.

Το ασφαλισμένο ποσό είναι εγγυημένο καθ’ όλη την διάρκεια του συμβολαίου.

Γιατί την χρειάζεσαι

Δημιουργία κληρονομίας

Αντικατάσταση συζυγικού εισοδήματος

Διαχείριση τραπεζικών οφειλών

Αύξηση φερεγγυότητας για σκοπούς δανειοδότησης

Δημιουργία ταμείου για μελλοντικές ανα΄γκες

Φορολογικές ελαφρύνσεις

ΚΥΡΙΑ ΕΙΔΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΖΩΗΣ

1. ΙΣΟΒΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ

 • Ασφάλεια ζωής με ισόβια κάλυψη.
 • Δυνατότητα δημιουργίας κεφαλαίου για μελλοντικές ανάγκες.
 • Δυνατότητα προσθήκης ωφελημάτων.
 • Αναθεώρηση ασφαλισμένου ποσού και ασφαλίστρου κάθε 10 χρόνια.

2. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΠΡΟΣΚΑΙΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

 • Ασφάλεια ζωής με προκαθορισμένη διάρκεια στην ηλικία των 75 χρόνων του ασφαλισμένου.
 • Το ασφάλιστρο είναι σταθερό και δεν μεταβάλλεται για όλη τη διάρκεια του συμβολαίου.
 • Δυνατότητα προσθήκης ωφελημάτων.

3. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ

 • Ασφάλεια ζωής με προκαθορισμένη διάρκεια μέχρι την ηλικία των 80 χρόνων.
 • Το ασφάλιστρο αρχικά είναι χαμηλό και αυξάνεται σε κάθε 5ετή επέτειο του ασφαλισμένου. Τα μελλοντικά ασφάλιστρα είναι εγγυημένα.
 • Δυνατότητα προσθήκης ωφελημάτων.

4. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΑΝΕΙΟΥ

 • Η ασφάλεια δανείου προσφέρει κάλυψη για απώλεια ζωής του ασφαλισμένου και ανικανότητας για εργασία.
 • Η ασφάλεια δανείου είναι υποχρεωτική για σκοπούς εξασφάλισης του δανείου.
 • Το ασφάλιστρο και το ασφαλισμένο ποσό αναπροσαρμόζονται μηνιαία με βάση το εκάστοτε υπόλοιπο του συνδεδεμένου ταμείου.

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

Τα επιπρόσθετα ωφελήματα στα ασφαλιστήρια ζωής είναι συμπληρωματικές καλύψεις που προσφέρονται με σκοπό να ενισχύσουν την βασική κάλυψη του συμβαλλόμενου με πολύ χαμηλό κόστος.

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα για εργασία

Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος καταστεί μόνιμα ολικά ανίκανος για εργασία είτε από ατύχημα είτε από ασθένεια, τότε, το ασφαλισμένο ποσό καταβάλλεται στον ασφαλισμένο σε δώδεκα τριμηνιαίες δόσεις.

Ασφάλεια Εισοδήματος

Στόχος του ωφελήματος είναι η προστασία εισοδήματος του ασφαλισμένου σε περίπτωση που καταστεί έστω και προσωρινά ολικά ανίκανος για εργασία. Τότε το ωφέλημα ενεργοποιείται και καταβάλλεται στον ασφαλισμένο το προσυμφωνημένο ποσό για αντικατάσταση του εισοδήματος του μετά από ένα, τρείς ή έξι μήνες ανάλογα με την επιλογή του συμβαλλόμενου.

Θάνατος από ατύχημα

Το ωφέλημα αυτό προσφέρει ασφαλιστική προστασία από τον κίνδυνο απώλειας ζωής μόνο όταν επέλθει από ατύχημα. Το ασφαλισμένο ποσό καταβάλλεται στους δικαιούχους επιπρόσθετα από την βασική κάλυψη του σχεδίου.

Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρου

Το ωφέλημα αυτό προνοεί απαλλαγή του ασφαλισμένου να πληρώνει ασφάλιστρα σε περίπτωση Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας που προκύπτει από ασθένεια ή ατύχημα και διαρκεί πάνω από 6 μήνες.

Ημερήσιο Επίδομα Νοσηλείας

Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος νοσηλευτεί σε νοσοκομείο ή ιδιωτική κλινική λόγω ασθένειας ή ατυχήματος, τότε του καταβάλλεται επίδομα νοσηλείας για κάθε 24 ώρες ανεξάρτητα από τις πραγματικές δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν.

Εάν ο ασφαλισμένος νοσηλευτεί σε μονάδα εντατικής θεραπείας ή στο εξωτερικό, τότε το επίδομα αυξάνεται κατά %100.

Ωφέλημα Σοβαρών Ασθενειών

Το ωφέλημα προνοεί την αποζημίωση του ασφαλισμένου με καθορισμένο ποσό σε περίπτωση που του έχει συμβεί οποιαδήποτε από τις έντεκα σοβαρές ασθένειες οι οποίες είναι: καρκίνος, τύφλωση, εγκεφαλικό επεισόδιο, χειρουργική επέμβαση στεφανιαίας αρτηρίας, νεφρική ανεπάρκεια, παράλυση, κατά πλάκα σκλήρυνση, κώμα, αντικατάσταση καρδιακών βαλβίδων, μεταμόσχευση βασικού οργάνου.

Πάρτε Προσφορά

.

Copyright © 2024 Christos Themistocleous Insurance Consultant - Web design by OSCY - Powered by Oscy