Αποταμίευση & Επένδυση

Η αποταμίευση είναι συνώνυμο με την έννοια της πρόνοιας και του προγραμματισμού. Με την δημιουργία ενός κεφαλαίου για τις οικονομικές ανάγκες που μέσο – μακροπρόθεσμα θα προκύψουν διασφαλίζεται αφενός το απαιτούμενο κεφάλαιο την κατάλληλη στιγμή και αφετέρου την ιεράρχηση του χρηματοοικονομικού σχεδιασμού γιατί όποιος και να είναι ο στόχος σας χρειάζεται προγραμματισμό.

Γιατί χρειάζομαι ένα πρόγραμμα αποταμίευσης και ποια τα οφέλη;

Μέθοδος συστηματικής ανάπτυξης κεφαλαίου για μέσο – μακροπρόθεσμους στόχους.

Οποιοδήποτε απρόβλεπτο γεγονός οδηγεί συνήθως στην άμεση ανάγκη για ρευστοποίηση.

Προσφέρει προστασία για απώλειας ζωής.

Η επενδυτική φύση του προγράμματος αυξάνει την ταχύτητα για δημιουργία κεφαλαίου.

Προσφέρει το κίνητρο της φοροαπαλλαγής.

Τα κύρια χαρακτηριστικά του προγράμματος

Μπορούν να ασφαλιστούν άτομα από 6 μηνών μέχρι 70 ετών.

Ελάχιστο ποσό συνεισφοράς €20 με αυτόματη αύξηση €5 ή €10 τον χρόνο.

Δυνατότητα μεταβολής του ποσού αποταμίευσης.

Δυνατότητα επιλογής και αλλαγής επενδυτικού ταμείου.

Δυνατότητα καταβολής εφ’ άπαξ ποσού.

Δυνατότητα μερικής εξαγοράς συμβολαίου.

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Η αξιοπρεπής διαβίωση στην τρίτη ηλικία είναι το όνειρο κάθε εργαζομένου και συνάμα η επιβράβευση της μακροχρόνιας εργασιακής δουλειάς. Για να υλοποιηθεί η άνεση αυτή απαιτεί όπως το ύψος της σύνταξης να ανέρχεται στο 70% του εργασιακού μισθού. Στην Κύπρο οι συντάξεις χρόνο με τον χρόνο μειώνονται και τα κρατικά ταμεία αδειάζουν. Το ύψος της σύνταξης μέσω Κοινωνικών ασφαλίσεων μπορεί να επέλθει μέχρι το 40% του μισθού. Εάν η φράση «έχουμε χρόνια» μέχρι την συνταξιοδότηση  εμποδίσει την άμεση σύναψη μιας συστηματικής αποταμίευσης που σκοπό έχει να αποκαταστήσει την μελλοντική ευημερία τότε το αποτέλεσμα της απρονοησίας θα αποβεί ζημιογόνο.

Με την ενεργοποίηση ενός συνταξιοδοτικού προγράμματος η αμφιβολία για το ύψος της σύνταξης και της ποιότητας ζωής λύνετε αφού πέραν το εισόδημα που εγγυάται το Δημόσιο διαθέτεις ένα επιπρόσθετο εισόδημα που σκοπό έχει την διατήρηση του βιοτικού επιπέδου κατά την συνταξιοδότηση.

ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΩΝ

Η επαγγελματική κατάρτιση των παιδιών προνοεί δαπάνες και είναι βαρύμετρο στην επιθυμία που έχει ο κάθε γονιός για την απαραίτητη μόρφωση και αποκατάσταση του παιδιού του.

Η ανάγκη για χρηματοδότηση της μόρφωσης των παιδιών είναι δεδομένη και αργά η γρήγορα θα επέλθει. Για να μπορέσει να υλοποιηθεί ομαλά απαιτεί έγκαιρη εκκίνηση της αποταμιευτικής διαδικασίας για την δημιουργία κεφαλαίου με σταθερότητα και συνέπεια. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζετε το απαραίτητο κεφάλαιο στο σωστό χρόνο που χρειάζεται  για την μόρφωση του παιδιού ως αποτέλεσμα  να εκπληρώσει αφενός τα όνειρα του παιδιού και αφετέρου τα όνειρα του γονέα.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Οποιοδήποτε  απρόβλεπτο γεγονός οδηγεί συνήθως στην άμεση ανάγκη για χρήματα. Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία ενός κεφαλαίου που θα λειτουργήσει σαν σωσίβιο στην οικονομική ρευστοποίηση που θα προκύψει.

Πάρτε Προσφορά

.

Copyright © 2024 Christos Themistocleous Insurance Consultant - Web design by OSCY - Powered by Oscy